Od Programowania obiektowego do bionanotechnologii

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości edukacji i poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie nauk informatyczno-przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem bionanotechnologii dla szczególnie uzdolnionych uczennic i uczniów szkół średnich miasta Włocławek.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację warsztatów oraz zajęć prowadzonych metodą projektu eksperymentalnego, wyjść studyjnych do ośrodków naukowych (PANS Włocławek, UMK Toruń) , doposażenie szkoły oraz szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie szkół średnik zamieszkujący we Włocławku.

Podczas projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Zajęcia w dwóch grupach ośmioosobowych, w wymiarze 40 godzin, na grupę rozwijające i przybliżające metodologię badań oraz przybliżenie tematyki nanobiotechnologicznej
  2. Dwa spotkania studyjne (PANS Włocławek – robotyka, automatyka, druk 3D w ujęciu technik nano. oraz UMK Toruń – bionanotechnologie) dla wszystkich uczestników projektu.
  3. Zakup i doposażenie laboratorium (oprogramowanie, monitor interaktywny 75”, dwa zestawy komputerów)