WŁOwimy Talenty 2

Głównym celem projektu jest wsparcie utalentowanych osób w wieku od 15. do 30. roku życia poprzez zapewnienie dostępu do wykwalifikowanych trenerów, wsparcia w budowaniu kariery, promocji twórczości młodych osób, stworzenie przestrzeni we Włocławku do dzielenia się swoją pasją. Projekt ma również rozwijać kluczowe kompetencje XXI wieku oraz wspierać osoby z Włocławka z mniejszymi szansami. Cele poboczne to: przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych zakresu rozwijania umiejętności scenicznych oraz przygotowanie ich do profesjonalnych występów, wyłonienie utalentowanych osób oraz danie im szansy zaprezentowania swojego talentu przed szerokim gronem odbiorców oraz profesjonalnymi jurorami, stworzenie zintegrowanej grupy utalentowanych osób, dzięki której uczestnikom konkursu łatwiej będzie nawiązywać relacje, wzajemnie się wspierać i inspirować, wyrównanie szans w dostępie do rozwoju, edukacji kulturalnej wśród włocławskiej społeczności, integracja młodszego i starszego pokolenia – mieszkańców Włocławka oraz zainspirowanie młodych włocławian do aktywnego działania na rzecz swojej społeczności (w myśl zasady ,,działaj dla innych, ucz się dla siebie”).

WŁOwimy Talenty 2 składa się z: konkursu (w tym casting), Talent Competition (warsztaty – ścieżka rozwojowa i edukacyjna) oraz wsparcia talentów. Stawiamy na innowacyjność, dlatego dodatkowo po ukończonym projekcie uczestnicy otrzymają możliwość udziału w Gali organizowanej przez Fundację We are for U. pokoleń.

Elementy składowe:

1.KONKURS otwarta online w formie konkursowej za pośrednictwem dedykowanego formularza oraz stacjonarnie. Dla osób, które w kreatywny sposób zaprezentują swój talent w formie video (1 – 3 min), 3 kategorie zgłoszeń (taniec, muzyka, talent nieszablonowy) solo, w duetach lub zespołach (max. 6 osób). Wiek 15 – 30. Następnie przesłuchania-casting. Uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do profesjonalnej infrastruktury, akustyków, fotografów, kamerzystów, oświetleniowców. Talenty będą mogły być prezentowane np. w formie: śpiewu, recytacji, tańca, prezentacji umiejętności grania na instrumencie, pokazu umiejętności gry aktorskiej, prezentacji umiejętności sportowych i akrobatycznych oraz innych pokazów.

2.ŚCIEŻKA ROZWOJOWA I EDUKACYJNA Cykl warsztatów – łącznie 24 h. Planowana ścieżka pn. “Jak profesjonalnie budować swoją karierę?”

  1. Przygotowanie do profesjonalnych występów scenicznych. 3x 60 min
  2. Efektywna promocja pasji i talentu w mediach społecznościowych 4x 60 min
  3. Wzmacnianie odporności psychicznej, czyli jak poznać siebie lepiej i być autentycznym przy budowaniu marki osobistej 4x 60 min
  4. Ćwiczenia motywacyjno-integracyjne 4x 60 min
  5. Praktyczne warsztaty aktorskie (3x 60 min), taneczne (3x 60 min) oraz wokalne (3x 60 min)

3.ŚCIEŻKA WSPARCIA Zostaną stworzone profesjonalne nagrania video ukazujące twórczość talentów. Każdy materiał ok. 1 min przedstawiający talent i twórczość danej osoby.