Szkoła Radości

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych
społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie.
Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w
konsekwencji budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie
pogłębiona świadomość samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym
kontaktom z dzieckiem, jak i z otoczeniem.
Warsztaty będą podzielone na 10 tematycznych cykli, po 4 godziny każdy. Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej w zakresie doradztwa:

  • psychologicznego i socjoterapeutycznego (relacje rodzinne, komunikacja, role rodzinne),
  • pedagogicznego (właściwe oddziaływanie wychowawcze, opieka nad dziećmi, umiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinie,
    trudności wychowawcze),
  • dietetycznego (zasady zdrowego odżywiania),
  • logopedycznego (kształtowanie i korekta wymowy),
  • fizjoterapeutycznego (poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu),
  • ekologicznego (podniesienie świadomości na temat sposobów dbania o środowisko),
  • sensorycznego (m.in. terapia tańcem – aktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch przy dźwiękach muzyki),
  • animatorów czasu wolnego/zabaw z dziećmi (zachęcenie uczestników do aktywności, wskazanie im sposobów na spędzanie wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowań, odkrycie pasji, zainspirowanie).