Kawiarenka międzypokoleniowa – rozwój osobisty w duchu zero-waste

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych
seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność
własną uczestników.

Celem będzie poznanie samego siebie oraz technik rękodzielniczych i nabycie praktyk
umiejętności w zakresie wykonywania prac różnorodnymi technikami manualnymi, rozwój
tych zdolności, aktywne spędzanie wolnego czasu i integracja uczestników oraz zadbanie
o zdrowie i zdrowy sposób odżywiania.

Działania realizowane w trakcie projektu:

 1. Zajęcia indywidualne z psychologiem – 24 h
  2. Zajęcia grupowe z psychologiem (komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem itp.) – 16 h
  3. Warsztaty rękodzielnicze
 2. a) manualne – 12 h
  b) ekologiczne – 12 h
  c) florystyczne – 12 h
  d) dietetyczne – 12 h
  Inicjatywa społeczna – bal karnawałowy maskowy a także inicjatywa „Wymiana ciepła”, skrzynia skarbów z ciuchami oraz Punkt adopcji roślin,

MIĘDZYPOKOLENIOWA KAWIARENKA:
– spotkania tematyczne (wykład +dyskusja dotyczące różnych sfer życia społecznego osób starszych i nie tylko z zakresu medycyny i dietetyki): spotkanie z lekarzem, pielęgniarką, psychologiem i dietetykiem. Ich celem będzie szeroko rozumiana edukacja z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego ale przede wszystkim integracja uczestników ze społecznością lokalną i aktywizacja uczestników w działalność na rzecz innych osób. INICJATYWA SPOŁECZNA – bal karnawałowy maskowy, a także inicjatywa „Wymiana ciepła”, skrzynia skarbów z odzieżą do wielokrotnego użytku. Również dzięki zapraszaniu na spotkania w Kawiarence międzypokoleniowej mieszkańców miasta uczestnicy otworzą się na szerszą grupę społeczną i zintegrują z mieszkańcami miasta.
Rozszerzeniem przeprowadzonych warsztatów florystycznych i ekologicznych będzie funkcjonowanie punktu adopcji roślin. Uczestnicy będą mogli bez niszczenia roślin pozbyć się ich, rozmnożyć i przekazać dalej.
Zasada wzajemności oraz pomocniczości w środowisku lokalnym zgodne z filozofią zero-waste będzie rozwijana poprzez prowadzenie punktu wymiany ciepła. Wymiana Ciepła to akcja, w ramach której będzie można oddać ciepłe ubrania. Odzież niewykorzystana przez dotychczasowych właścicieli będzie nadal użyteczna. Ogólnodostępny wieszak pozwoli korzystać bez skrępowania osobom potrzebującym, które za darmo staną się nowymi właścicielami ubrań. To działanie będzie wzmacniane również poprzez udostępnienie tzw. skrzyni pełnej skarbów, będącej częścią wymiany ciepła, dającej drugie życie w pełni sprawnym i wartościowym ubraniom.