Zawsze aktywni – zawsze młodzi – edycja II

Celem główny projektu jest podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Włocławka poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób.
Osiągnięcie celu głównego projektu będzie możliwe poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:
1. Zajęć rękodzielniczych:
– 32 godz. warsztatów z szydełkowania
– 32 godz. warsztatów z wyplatania makram
– 32 godz. warsztatów tworzenia eko-obrazów
– 32 godz. warsztatów z beadingu (koralikowania)
2. Warsztatów pokazowych:
– 4 warsztatów florystycznych
3. Spotkań w ramach Kawiarenki Seniora:
– 6 spotkań tematycznych ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego
4. Imprez integracyjnych w formie:
– 2 wyjazdów do Wioski tematycznej
– 1 spotkania okolicznościowego
W/w działania prowadzone na terenie Włocławka z wykorzystaniem zaplecza technicznego PANS we Włocławku/ CK „Browar B” oraz wojew. kujawsko-pomorskiego (wioski tematyczne), a także potencjału kadrowego i społecznego – członków, słuchaczy, współpracowników i wolontariuszy UTWMed.