Klub Młodzieżowy – Baza Przygody

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 12 dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Cel osiągnięty zostanie do sierpnia 2020. Przewidziane w projekcie działania obejmują prowadzenie klubu młodzieżowego, w ramach którego przewidziano: opiekę i realizację zajęć przez opiekuna klubu młodzieżowego, zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne, realizację formy biwaku harcerskiego (2 dniowy biwak) oraz formę podsumowania pracy w klubie w formie półkolonii harcerskich (5 dni półkolonii).