Młodzieżowy Klub Odkrywców

Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). W ramach projektu przewidziano:

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w czterech modułach:

Moduł I Psychologiczno – Społeczny

 • Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych – 20 godz.
 • Zajęcia z trenerem personalnym – 24 godz.

Moduł II Kreatywna integracja

 • Warsztaty twórcze składające się z różnych modułów w blokach tematycznych – 84
 • Kino plenerowe – 4 seanse

Moduł III Edukacyjno- Zdrowotne

 • Zajęcia matematyczne pn. „Matematyczny zakątek” oraz „Matematyka wspinaczkowa” – 24 godz.
 • Indywidualne wsparcie z matematyki – 32 godz.
 • Warsztaty „Zakamarki pamięci – mnemotechniki” – 32 godz.
 • Warsztaty dietetyczne „Eko-Zdrowie” – 24 godz.
 • Kreatywne warsztaty twórcze – 80 godz.

Moduł IV  Integracyjne działania o charakterze środowiskowym

 • „Piknik rodzinny” na zakończenie wakacji
 • „Spotkanie Mikołajkowe”