Włocławek Nowoczesna Kobieta – wsparcie pozycji społeczno-gospodarczej włocławskich kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z ich otoczenia, poprzez prowadzenie zajęć zwiększających świadomość sprawczości, przygotowujących do podjęcia działalności gospodarczej, podnoszących samoocenę i  motywację oraz wpływających na wykształcenie pozytywnych nawyków zdrowego odżywiania i prowadzenia czynnego trybu życia. Termin realizacji: od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Indywidualne Doradztwo Zawodowe
– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
– Zajęcia Motywacyjne
– Szkolenia z Przedsiębiorczości
– Warsztaty Zdrowia
– Zajęcia z Dietetykiem
– Warsztaty Urody
– Spotkanie otwarte
– Zajęcia sportowe