Aktywni niepełnosprawni

Projekt przewiduje realizację wskaźników opisanych w LSR w zakresie włączania społecznego poprzez wspieranie różnych form aktywizacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Wskaźniki działań przewidzianych do realizacji w projekcie pokrywają się ze wskaźnikami przedsięwzięcia. Aktywizacja osób wykluczonych społecznie w życie sportowe, kulturalne, turystyczne i poprawa jakości, poziomu życia osób z niepełnosprawnością dla godnego życia będzie naszym celem podczas realizacji tego projektu. Integracja będzie prowadzona poprzez zajęcia sportowe, wspólne wyjścia do teatru i kina, warsztaty z psychologiem, zajęcia manualne, spotkania integracyjne

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Ćwiczenia muzykoterapii 15 osób

2. Ćwiczenia relaksująco- sportowe 15 osób

3. Warsztaty zdrowego odżywiania dla grupy 20 osób

4. Warsztaty psychologiczne dla grupy 15 osób

5. Warsztaty manualne / rękodzieła/ dla grupy 15 osób

6. Wspólne wyjścia grup 20 osobowych do kina raz w miesiącu

7. Wspólne wyjścia grup 20 osobowych do teatru raz w miesiącu

8. Wyjazdy turystyczne 50 osób – Kruszwica-Inowrocław

9. Wyjazd aktywizujący do wioski tematycznej-50 osób

10. Spotkania integracyjne: organizacyjne, diagnozujące, podsumowujące przy kawie, herbacie, napojach, ciastku-70 osób

Wartość projektu: 44 795,00