Lista realizowanych projektów naboru 4/G/2022

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
4/G/2022/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 osób. Klub będzie funkcjonował od 17.10. 2022r do 28.02.2023r. r. Odbiorcami wsparcia jest 12 dzieci w wieku 12-14 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 12 …

Szczegóły
Więcej o projekcie: