Wzmocnienie obszaru gospodarki społecznej we Włocławku

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do wzrostu aktywności mieszkańców Miasta Włocławka w obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Zostanie on osiągnięty w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, poprzez realizacje trzech kierunków działań. Pierwszy obejmuje działania szerzące wśród włocławian wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej i zachęcające do aktywności w tej dziedzinie. Zainicjowana zostanie kampania informacyjna w mediach lokalnych oraz mediach społecznościowych na temat PES, organizowane będą otwarte spotkania informacyjne (5 spotkań), konferencja, przygotowane i dystrybuowane zostaną materiały informacyjne. Drugi, wsparcie istniejących PES, będzie zrealizowane poprzez dokonanie indywidualnej analizy potrzeb rozwojowych rzeczonych podmiotów, a następnie na podstawie wyników analizy, skonstruujemy odpowiedni program szkoleniowy i/lub doradczy dostosowany do potrzeb beneficjenta. W trzecim kierunku, grupa 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia aktywności w sektorze gospodarki społecznej. W ramach projektu planowane jest również szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta przybliżające zalety stosowania klauzuli społecznych w zamówieniach publicznych. Na etapie realizacji projektu zawarte zostanie porozumienie z lokalnym oddziałem OWES ws. wsparcia rozwoju i szerzenia idei sektora gospodarki społecznej na obszarze Gminy Miasto Włocławek.