Centrum „AKTYWNY SENIOR 2”

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w okresie od 30.03.2021 roku do 31.07.2021 roku.

W zakresie ww. działań przewidziano:

  1. Działania indywidualne dla ON

– usprawniająco – aktywizujących (fizjoterapeuta, opiekun),

– działania edukacyjne (pielęgniarka, pracownik socjalny, terapeuta).

– trening motywacyjny z psychologiem

Dla opiekunów osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są przewidziane:

  1. Działania środowiskowe:

– warsztaty grupowe edukacyjne w grupach tematycznych z pielęgniarką, terapeutą, animatorem, pracownikiem socjalnym, fizjoterapeutą

III. Animacja Społeczno – Kulturalna przewiduje spotkania w Browarze B, Rejs statkiem po Wiśle, wizytę w Osadzie Popowo.