Poprawa formy psychofizycznej i społecznej mieszkańców Włocławka

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 279 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji Pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez holistyczne podejście do uczestników, tj. zajęcia fizyczne pilates (dostosowane do uczestników projektu) oraz spotkania z lekarzem, psychologiem, hortiterapeutą, instruktorem Pilates i masażystą.