Prośba o wypełnienie ankiety

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu – do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszym mieście. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=680f2a24&&b=9c2f13ecc&&c=649a036b

Ogłoszenie wyników naboru 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator, inne

Na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek dokonano oceny wniosków i wyboru projektów złożonych w ramach naboru nr 5/G/2022 w zakresie tematycznym Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania służące Więcej…

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Fundusze europejskie na aktywizację zawodową młodych” Spotkanie odbędzie się 14 września 2022 r., początek godzina 10:00. Przewidujemy, że potrwa do 11:45. Na spotkaniu dowiesz się czy Więcej…

Ogłoszenie o naborze 5/G/2022 – usługi wzajemnościowe, lider/animator i inne rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru: 5/G/2022  Typ projektu (SzOOP): TYP 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej inne rozwiązania w Więcej…