Akademia edukacyjno – twórcza

Projekt realizowany jest w formie Klubu Młodzieżowego od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021, adresowany do 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (4K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (5K i 4M) z otoczenia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru Miasta Włocławek. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna oraz integracja społeczna dzieci i młodzieży, a także wzrost umiejętności rozwojowych, psychologicznych, poznawczych i społecznych.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

– Warsztaty językowe – nauka języka hiszpańskiego
– Warsztaty muzyczno-wokalne – nauka gry na gitarze i ukulele z elementami śpiewu
– Warsztaty plastyczno-techniczne
– Warsztaty teatralne
– Warsztaty z psychologiem
– Konkurs piosenki
– Wystawienie sztuki teatralnej