Bezpieczna Przystań

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów. Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotne
Warsztaty dietetyczne

Moduł II- Edukacyjno-Zdrowotne
Warsztaty krawiecko-hafciarskie „Kącik dla mnie i dla Ciebie”
Moduł III Integracyjny
działania o charakterze środowiskowym – 2 działania
„Śniadanie na trawie”
„Piknik Rodzinny”


Galerie zdjęć

No items found