Spotkania tematyczne – lekarz – 11.01.2023 – 5/G/2022/012