Nie ma jak wakacje 2

Zapraszamy na zajęcia wakacyjne „Nie ma jak Wakacje 2.”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek organizuje letnie zajęcia wakacyjne dla dzieci w ramach drugiej edycji projektu „Nie ma jak Wakacje”. Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci od 7 do 15 roku życia. W programie wiele różnorodnych zajęć i warsztatów rozwijających i wzmacniających pasje i zainteresowania najmłodszych – artystycznych, naukowych, sportowych itp. Udział w zajęciach wakacyjnych jest bezpłatny. W okresie pandemii COV

ID-19 zajęcia wakacyjne w ramach tego projektu realizowane będą za zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. „Nie ma jak Wakacje 2” współfinansowane są przez Gminę Miasto Włocławek w ramach zadania pn. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.