Akademia Szkolna I

Od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. Lokalna Grupa Działania realizuje projekt pn. „Akademia Szkolna I” współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek.

Głównym celem programu jest wsparcie rodziny i szkoły w rozwijaniu zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie im spędzania efektywnie czasu wolnego od zajęć szkolnych.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższą dokumentacją: