Granty realizowane – 2020/2021

Projekty grantowe

Numer grantu:
2/G/2020/001
Beneficjent:
Zespół Szkół nr 11
Dofinansowanie:
44.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu jest założenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego „Jedenastka” dla 24 osób (16 uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym z klas 4-7 i 8 osób dorosłych z ich otoczenia) w okresie od 01 września 2020 do 31 marca 2021. Działalno …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2020/003
Beneficjent:
WKS Włocłavia
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Projekt skierowany jest do grupy dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających ograniczony dostęp do różnorodnych form aktywności w czasie pozaszkolnym. Celem głównym projektu jest zagospodarowanie czasu w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2020/004
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Projekt realizowany jest w formie Klubu Młodzieżowego od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021, adresowany do 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (4K i 5M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 9-osobowej grupy dzieci i młodzieży (5K …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/001
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
36.007,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest wsparcie integracji grupy 20 cudzoziemców zamieszkujących teren Gminy M. Włocławek poprzez świadczenie usług edukacyjnych w postaci zajęć aktywizacyjnych i zajęć z j. polskiego oraz wspieranie procesów integracyjnych w ramach organi …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/002
Beneficjent:
Przedszkole Publiczne nr 16
Dofinansowanie:
44.638,00 zł zł
O projekcie:

Projekt kierowany jest do 20 osób zagrożonych ubóstwem i poczuciem niskich kompetencji społecznych i zaradności życiowej oraz osób z ich otoczenia. Osoby te poprzez uczestnictwo w warsztatach z trenerem biznesu, psychologiem, dietetykiem, kreatorem ogr …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. ST. BM
Dofinansowanie:
49.972,00 zł zł
O projekcie:

Celem ogólnym jest podniesienie kompetencji społecznych, efektywności społecznych, emocjonalnych oraz podniesienie aktywizacji społecznych dla mieszkańców Włocławka, którzy są uzależnieni i współuzależnieni od alkoholu. Wsparciem zostaną objęci 24 mies …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/004
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki
Dofinansowanie:
49.346,00 zł zł
O projekcie:

W okresie od 1 września 2020 do 31 marca 2021 30-stu Seniorów, w tym 27 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (23K i 4M) oraz 3 osoby z ich otoczenia (3K), podniesie swoją aktywność społeczną poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych u …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/005
Beneficjent:
Klub sportowy Be Active
Dofinansowanie:
40.966,00 zł zł
O projekcie:

Projekt ma na celu zaktywizowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym po 55 roku życia poprzez zajęcia sportowe oraz poprawić samozadowolenie ze swojego zdrowia oraz ogólnej sprawności fizycznej, a także poprawić umiejętności posługiw …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2020/006
Beneficjent:
Nowoczesny Włocławek
Dofinansowanie:
49.360,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa grupy 15 kobiet zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 5 osób z ich otoczenia, poprzez prowadzenie zajęć zwiększających świadomość sprawczości, przygotowujących do podjęcia działalności …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/001
Beneficjent:
My School Centrum Szkoleniowo-Językowe Małgorzata Wiśniewska
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest objęcie wsparciem 20 mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz cyfrowym. Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie aktywności społecznej i integracji społecznej, włączając w to również aktywiza …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/002
Beneficjent:
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
Dofinansowanie:
47.240,00 zł zł
O projekcie:

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu – miejsca, w którym będą mogli …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/003
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
46.200,00 zł zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka (4K i 8M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i edukacyjnej (m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, wsparcia terap …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/004
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
49.958,00 zł zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakres …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/005
Beneficjent:
Fundacja NOVUM
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie w okresie od 31.03 do 30.07.2021 r. Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodziciel …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/009
Beneficjent:
Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego
Dofinansowanie:
49.900,00 zł zł
O projekcie:

W ramach projektu Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego zorganizuje cykl zajęć warsztatowych i spotkań ze specjalistami, które adresowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywne włączenie w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/010
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2020/011
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowomiejskiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań merytorycznych skierowanych do 8 osób z niepełnosprawnością oraz 5 osób z ich otoczenia zamieszkałych we Włocławku w …

Szczegóły
Więcej o projekcie:

Projekty pilotażowe

Dla wybranego naboru nie było realizowanych projektów