SZKOŁA RADOŚCI

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2020/005
Beneficjent:
Fundacja NOVUM
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie w okresie od 31.03 do 30.07.2021 r.

Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w konsekwencji budowanie zdrowych, sprzyjających wychowaniu więzi. U rodziców zostanie pogłębiona świadomość samego siebie, co w efekcie będzie sprzyjało pozytywnym kontaktom z dzieckiem, jak i otoczeniem. Obecność dzieci jest tak ważna w projekcie, gdyż dzieci uczą się poprzez „modelowanie”, czyli obserwowanie zachowań innych ludzi.

Warsztaty zostały podzielone na 10 tematycznych cykli z zakresu:

  1. Integracji
  2. Komunikacji
  3. Budowania więzi
  4. Zaspokajania potrzeb
  5. Wyrażania uczuć
  6. Wspólnych działań (część 1)
  7. Wspólnych działań (część 2)
  8. Terapii tańcem
  9. Terapii dotykiem
  10. Zdrowego trybu życia