Granty realizowane – 2018/2019

Projekty grantowe

Numer grantu:
2/G/2018/003
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
49.999,20 zł zł
O projekcie:

Projekt jest skierowany głównie do uczniów zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, a także do ich bezpośredniego otoczenia. Działania o charakterze edukacyjnym wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Działan …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2018/010
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
Dofinansowanie:
49.875,00 zł zł
O projekcie:

Główną ideą przedsięwzięcia jest z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytyczneg …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2018/014
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
21 336,16 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możli …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2018/001
Beneficjent:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES
Dofinansowanie:
149 954,80 zł zł
O projekcie:

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej 20 mieszkańców miasta Włocławka (12K, 8M), objętych LSR, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 29.02.2020 r. Dzięki realizacji projektu 20 mieszkańc …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2018/002
Beneficjent:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych SUKCES
Dofinansowanie:
149 954,80 zł zł
O projekcie:

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej 20 mieszkańców miasta Włocławka (12K,8M), objętych LSR, dzięki realizacji rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w okresie do 30.01.2020 r. Dzięki realizacji projektu 20 mieszkańcó …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2018/003
Beneficjent:
Centrum Edukacji i Kultury „Zenit”
Dofinansowanie:
149.046,40 zł zł
O projekcie:

Cel projektu: tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 20 mieszkańców Miasta Włocławka (12 kobiet, 8 mężczyzn), objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.10.2019 r. Uczestnicy …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2018/001
Beneficjent:
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
Dofinansowanie:
42 650,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektujest integracja 60 mieszkańców(45 kobiet, 15 mężczyzn), wraz z ich otoczeniem – 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) z wykorzystaniem zasobówprzyrodniczych miastapoprzez tworzenie OGRODÓW -miejsc w których beneficjenci będą mogli spędzać czas. …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2018/003
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
31.868,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 14 osób z otoczenia osób zagrodzonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2018/005
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku
Dofinansowanie:
40 295,00 zł zł
O projekcie:

Projekt przewiduje realizację wskaźników opisanych w LSR w zakresie włączania społecznego poprzez wspieranie różnych form aktywizacji obywatelskiej oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Wskaźniki działań przewidzianych do realizacji w projekcie pokry …

Szczegóły

Projekty pilotażowe

Dla wybranego naboru nie było realizowanych projektów