Utworzenie klubu młodzieżowego „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2018/014
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
21 336,16 zł

Szczegółowy opis

Celem projektu jest utworzenie klubu młodzieżowego (KM) „Osiągalnia” przy świetlicy środowiskowej MOPR „Zachęta”. Udział w zajęciach w KM wspomoże rozwój psychospołeczny uczestników, umożliwi wczesną identyfikację zachowań ryzykownych oraz wskaże możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego. W trakcie 6 m-cy uczestnictwa każdemu uczestnikowi zapewniona zostanie grupowa i indywidualna wielozakresowa pomoc oraz wsparcie prowadzące do rozwiązania istniejących problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz poprawy funkcjonowania w społeczeństwie. Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży, która ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęta zostanie wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do potrzeb oraz przyczyni się do budowy więzi, relacji i integracji grupy w wieku adolescencji. Projekt Utworzenia Klubu Młodzieżowego „Osiągalnia” skierowany jest dla 12 osób (K-8, M-4) w wieku 14 – 18 lat zamieszkujących teren miasta Włocławek, korzystających z pomocy MOPR w okresie od 14.05.2019 r. do 15.11.2019 r. W ramach przedmiotowego projektu grantowego planowane są następujące formy wsparcia:

1. wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – stała pomoc opiekuna klubu,

2. pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – zajęcia z doradcą zawodowym 3 spotkania po 2 godz.,

3. wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – zajęcia z socjoterapeutą 6 spotkań po 2 godz.,

4. zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – zajęcia z terapeutą uzależnień 3 spotkania po 2 godz.,

5. rozwój talentów i zainteresowań – zajęcia z instruktorem zajęciowym 8 spotkań po 2 godz.,

6. bezpieczne zachowania pro zdrowotne – zajęcia z pielęgniarką 3 spotkania po 2 godz.,

7. w celu wzmocnienia procesu integracji ze społeczeństwem zostaną podjęte działania środowiskowe takie jak: wyjścia do kina, na kręgle, do MCDonald`s, dwie wycieczki do Malborka i Warszawy oraz ognisko.

Wartość projektu: 23 147,08 zł

 


Galerie zdjęć

No items found