Rada programowa

  1. Agnieszka Zgłobicka-Skupniewicz – Przewodnicząca
  2. Monika Piątkowska – Zastępca Przewodniczącej
  3. Elżbieta Centkowska – Sekretarz
  4. Krystyna Afeltowicz
  5. Aneta Woźniak
  6. Elżbieta Skonieczna
  7. Filip Jakubowski
  8. Maciej Blekicki