Deklaracje członkowskie

Aby przystąpić do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek, należy wypełnić odpowiednią deklarację.

Wzory dokumentów, regulamin onraz wysokość składki członkowskiej znajdują się poniżej w sekcji Załączniki: