Granty realizowane – 2021/2022

Projekty grantowe

Numer grantu:
2/G/2021/001
Beneficjent:
Gmina Włocławek realizator Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
Dofinansowanie:
49.879,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest wsparcie procesów edukacyjnych w ramach klubu młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem i 12 osób z ich otoczenia w okresie od 2 sierpnia 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt ma przyczynić się przede wszystkim do budowania …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2021/002
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Projekt obejmuje działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym w zakresie rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówi …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/001
Beneficjent:
Firma Handlowo Usługowa Splendora
Dofinansowanie:
49.999,50 zł zł
O projekcie:

Projektem objętych zostanie 15 cudzoziemców przebywających we Włocławku oraz 15 osób z ich otoczenia. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na zaktywizowaniu docelowej grupy beneficjentów, stworzeniu im warunków do integracji z innymi m …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/002
Beneficjent:
Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

W okresie od 05.07.2021 roku do 31.10.2021 roku 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osoby z otoczenia podniesie swoją aktywność społeczną z obszaru integracji o charakterze środowiskowym. Utworzenie warunków do włączenia społec …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/003
Beneficjent:
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

W okresie 1.VII.2021 – 31.X.2021r. 18 mieszkańców Włocławka, w tym 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 6 osób z ich otoczenia podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przy …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
36.460,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 10 osób zagr. ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowane działania środowiskowe modelu OSL w okresie …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/005
Beneficjent:
Stowarzyszenie Mediacyjne na Rzecz Porozumienia
Dofinansowanie:
46.500,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest zapoznanie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy znajdują się konflikcie z osobami z bliskiego otoczenia (również w sporach prawnych) oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia, mieszkańców Włocławka w zakr …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
50.000,00 zł zł
O projekcie:

Wnioskodawca w ramach projektu zamierza zintegrować grupę 15 cudzoziemców na stałe zamieszkujących Gminę Miasto Włocławek, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Zadania przeprowadzone w ramach projektu polegać będą na aktywizowaniu do …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/007
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
47.440,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podnies …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/008
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
47.010,00 zł zł
O projekcie:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (łącznie 8 osób) oraz osób z otoczenia tych osób (łącznie 4 osoby). Projekt ma zapewnić podnies …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2021/009
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Dofinansowanie:
47.101,00 zł zł
O projekcie:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, integracyjnych oraz środowiskowych skierowanych do 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Cel ogólny to tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 16 mieszkańców M. Włocławek (6K i 10M) objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej w okresie do 31.05.2022 r. Projekt „Klub Odkrywców” realizowany będzie w formule Klubu Młodz …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt skierowany dla 25 uczniów (12K+13M) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem, którzy w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. W projekcie przewiduje się realizację zajęć w formie 5 bloków tematycznych, a w każdym 2rodzaje zajęć, w formie zajęć pozalekcy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/003
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt „Młodzieżowy Klub Filmowca” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem projek …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/004
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt Piwnica Literacka „U Konopnickiej” realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupa docelowa objęta projektem to osoby zamieszkujące Miasto Włocławek. Wszystkie działania projektowe odbywają się na terenie Miasta Włocławka. Głównym celem …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/005
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Cel ogólny to : tworzenie dla włączenia społecznego oraz wsparcie 12 mieszkańców M. Włocławek zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6 K i 6 M) w zakresie aktywizacji społecznej w okresie od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r. Projekt Młodzieżowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/006
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00 zł
O projekcie:

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych we Włocławku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy poprzez udział w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. Działania te wpłyną na rozwój zainteresowań i umiejętność zastosowania wied …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
4/G/2021/007
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Zespół Szkół Technicznych we Włocławku
Dofinansowanie:
48.915,00 zł zł
O projekcie:

Projekt Klub Młodego Fotografa realizowany będzie w formule Klubu Młodzieżowego. Grupę docelową stanowić będzie 12 osób, 8 osób zagrożonych ubóstwem (4K i 4 M) oraz 4 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (2K i 2M) zam …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób – 8 osób zagrożonych ubóstwem l …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/003
Beneficjent:
Klub Sportowy Be Active
Dofinansowanie:
46.747,50 zł
O projekcie:

Projekt skierowany jest do osób po 55 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zaktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem, przez co zwiększy się ich dbałość o własne zdrowie. Udział w zajęciach sprawi, że osoby zagrożone wykluczeniem będą …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2021/004
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób – 10 osób zagrożonych ubóstwem …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/005
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
31 555 zł
O projekcie:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 15 cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek ( 10 K i 5 M) oraz 10 osób z ich otoczenia ( 5 K i 5 M) poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/006
Beneficjent:
Firma Handlowo-Usługowa SPLENDORA
Dofinansowanie:
37 810 zł
O projekcie:

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasta Włocławek poprzez wyposażenie ich w odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/013
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
40.080,00 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2021/014
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
45.780,00 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. medyczne, psychologiczne, hortiterapeutyczne, rehabilitacyjne, terapii zajęciowej – Pilates. Będzie skierowany do …

Szczegóły
Więcej o projekcie:

Projekty pilotażowe

Dla wybranego naboru nie było realizowanych projektów