Kreatywna Przystań

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2021/004
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku
Dofinansowanie:
50 000
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób – 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 2 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Edukacyjno – Twórczo – Zdrowotny
1. Warsztaty dietetyczne

 1. Eko-kosmetyka
  3. Betonowe warsztaty twórcze
  4. Warsztaty florystyczne
  5. „Szydełkowe wariacje sznurkiem”
  6. „Obrazy mchem malowane”
  7. „Szycie- sznurkiem wyplatane”

Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym

„Śniadanie na trawie”
„Piknik Rodzinny”


Galerie zdjęć

No items found