Nabory wniosków 2022 rok

Nabory realizowane w roku 2022:

Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe;


Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak

  1. kluby młodzieżowe
  2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

  1. kluby młodzieżowe
  2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
  3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej