Nabór 3/G/2022

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak

  1. kluby młodzieżowe
  2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym