Nabory wniosków 2021 rok

Nabory realizowane w roku 2021:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. a) Kluby samopomocy

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

 1. kluby młodzieżowe
 2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

 1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
 2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
 3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem bul wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak:

 1. kluby młodzieżowe
 2. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m. in.:

 1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
 2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
 3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej