Sektor publiczny

Sektor publiczny

 1. Urząd Miasta Włocławek
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o
 5. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
 6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o.
 7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza
 8. Galeria Sztuki Współczesnej
 9. Centrum Kultury „Browar B”
 10. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
 11. Baza Spółka z o.o.
 12. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych
 13. Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego
 14. Zakład Aktywności Zawodowej
 15. Miejski Zakład Zieleni i Usług Komunalnych