Granty realizowane – 2022/2023

Projekty grantowe

Numer grantu:
1/G/2022/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i …

Szczegóły
Numer grantu:
1/G/2022/002
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób.(12 K ) w tym osób z niepełnosp …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/003
Beneficjent:
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dofinansowanie:
49980 zł
O projekcie:

Cel główny projektu: 20 mieszkańców Włocławka (18K i 2M), zagrożonych wykluczeniem społecznym podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/005
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
49520 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest wspieranie 12 osób w wieku młodzieńczym (6K i 6M), którzy ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęci zostaną wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do ich  potrzeb oraz przyczyni się do zahamowania zjawiska u …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/006
Beneficjent:
Fundacja NOVUM
Dofinansowanie:
42298 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w konsekwencji budowanie zd …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2022/008
Beneficjent:
Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska
Dofinansowanie:
47200 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2022/009
Beneficjent:
Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska
Dofinansowanie:
47200 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
3/G/2022/001
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz inn …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2022/002
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz inn …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2022/003
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 2
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia. Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestni …

Szczegóły
Numer grantu:
3/G/2022/004
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 2
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia. Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestni …

Szczegóły
Numer grantu:
4/G/2022/001
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 osób. Klub będzie funkcjonował od 17.10. 2022r do 28.02.2023r. r. Odbiorcami wsparcia jest 12 dzieci w wieku 12-14 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 12 …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/001
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez organizację warsztatów o charakterze prozdrowotnym i komunikacyjnym, tj. medyczne, psychologiczne, mediacyjne, dźwiękoterapeutyczne, indywidualne sesje Pila …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/002
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez organizację warsztatów o charakterze prozdrowotnym i komunikacyjnym, tj. medyczne, psychologiczne, mediacyjne, dźwiękoterapeutyczne, indywidualne sesje Pila …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/003
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym miasta Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie doradztwa psychologicznego, warsztatów kompetencji i umiejętnoś …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2022/004
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 10 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez p …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2022/010
Beneficjent:
Figuranka Anna Wojciechowska
Dofinansowanie:
49952,80 zł
O projekcie:

Projekt będzie dotyczył aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne oraz psychologiczne, a także konsultacje indywidualne z dietetykiem oraz z psychologiem. Będzie on skierowany do osób wy …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/010
Beneficjent:
Figuranka Anna Wojciechowska
Dofinansowanie:
49997,79 zł
O projekcie:

Projekt przewiduje realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj. warsztaty z psychologiem, konsultacje indywidualn …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/012
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność własną uczestników. Celem będzie poznanie samego siebie oraz technik rękodzielniczych i nabycie …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/013
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność własną uczestników. Celem projektu będzie poznanie samego siebie oraz szeroko rozumianej kultury …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/016
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ
Dofinansowanie:
46950 zł
O projekcie:

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. warsztatów pedagogicznych, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności tworzenia fotografii, …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2022/016
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ
Dofinansowanie:
46950 zł
O projekcie:

Udział w projekcie przyczyni się do rozwijania i odkrywania nowych pasji i zainteresowań uczestników projektu, integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców. Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańcó …

Szczegóły
Numer grantu:
5/G/2022/018
Beneficjent:
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
Dofinansowanie:
48370 zł
O projekcie:

Warsztaty są adresowane do mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z przyrodą poprzez angażowanie się w działania proekologiczne, wzrost aktywności społeczne …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
5/G/2022/022
Beneficjent:
Stowarzyszenie „Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku”
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem główny projektu jest podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Włocławka poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału społecznego i poprawy jakości życia tych osób. Os …

Szczegóły
Więcej o projekcie:

Projekty pilotażowe

Dla wybranego naboru nie było realizowanych projektów