Aktywizacja społeczna mieszkańców Włocławka poprzez poprawę żywienia wraz ze wsparciem motywacyjnym

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/010
Beneficjent:
Figuranka Anna Wojciechowska
Dofinansowanie:
49952,80
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt będzie dotyczył aktywizacji społecznej mieszkańców Włocławka poprzez warsztaty o charakterze prozdrowotnym, tj. dietetyczne oraz psychologiczne, a także konsultacje indywidualne z dietetykiem oraz z psychologiem. Będzie on skierowany do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem oraz osób z ich otoczenia z miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Projekt przyczynia się do rozwoju lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Projekt polega na promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa osób zagrożonych wykluczeniem lub ubóstwem.
Projekt ma zapewnić podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społecznej mieszkańców Włocławka, poprzez indywidualne, pełne troski i zrozumienia a nade wszystko potrzeb uczestników, tj. konsultacje indywidualne z dietetykiem i psychologiem (w sumie 240 godzin, po 20 konsultacji na osobę przez 4 mce – w tym 12 z dietetykiem i 8 z psychologiem), warsztaty psychologiczne (4 warsztaty po 2 godziny każdy) poszerzające wiedzę psychologiczną, mechanizmy zachodzące w społeczeństwie, w grupie, warsztaty z dietetykiem (12 warsztatów po 3 godziny każdy) przyczyniające się do zwiększenia świadomości zdrowego odżywiania oraz doświadczenia, że można jeść zdrowo, szybko i smacznie również w przypadku długotrwałego leczenia lub ciągłej rehabilitacji. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną, wykluczoną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.

Na jednego uczestnika przypada w ciągu 4 m-cy trwania projektu:
– 8 spotkań po 1 h z psychologiem umawianych indywidualnie
– 8 h warsztatów z psychologiem
– 12 h spotkań z dietetykiem umawianych indywidualnie
– 36 h warsztatów z dietetykiem
– 1 inicjatywa społeczna wszystkich uczestników z lokalną społecznością


Galerie zdjęć

No items found