Zarząd stowarzyszenia

  1. Janusz Drożdżewski  – Prezes
  2. Marta Baniecka – Wiceprezes
  3. Bartosz Kalinowski – Sekretarz
  4. Krzysztof Skowroński – Skarbnik
  5. Jarosław Suliński
  6. Izabella Woźniak