Zajęcia terapeutyczne i warsztatowe aktywizujące mieszkańców miasta Włocławek

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2022/008
Beneficjent:
Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska
Dofinansowanie:
47200
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej poprzez realizacje warsztatów w zakresie aktywności i efektywności społecznej tj.:

  • indywidualne spotkania z terapeutą,
  • warsztaty z psychologiem,
  • warsztaty z dietetykiem,
  • warsztaty z instruktorem jogi/technik rellaksacyjnych/mindfulness,
  • warsztaty z lekarzem,
  • inicjatywy społeczne wszystkich uczestników z lokalną społecznością.

Galerie zdjęć

No items found