??? Przygoda z fotografią

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/016
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ
Dofinansowanie:
46950

Szczegółowy opis

Udział w projekcie przyczyni się do rozwijania i odkrywania nowych pasji i zainteresowań uczestników projektu, integracji społecznej poprzez tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz wsparcia mieszkańców. Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławka otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. warsztatów pedagogicznych, poprzez prowadzenie działań edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności tworzenia fotografii, marketingu, arteterapii, zajęć teatralnych) oraz integracyjnych (wspólny spacer fotograficzny po Włocławku, przygotowanie wystawy).

 1. a) Wsparcie pedagogiczne:
  Wsparcie pedagogiczne:
  – indywidualna terapia (wraz z diagnozą) – 24h
  – grupowe warsztaty– 4 h.
  b) Zajęcia edukacyjne – wsparcie w ramach którego uczestnicy zdobędą odpowiednią
  wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej
  – zajęcia edukacyjno-dziennikarskie – 20 h–dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczą się przekładać swoje myśli na język pisany. Udział w warsztatach nauczy w sposób spokojny i otwarty przedstawiać swoje racje i sprawy, przygotowania i redagowania krótkich informacji o realizowanych przez siebie działaniach. Zdobędą również umiejętność poruszania się w rzeczywistości cyfrowej oraz poznawania negatywnych zjawisk a także przeciwdziałania im (fake news, nękanie internetowe itp.). Uczestnicy będą współtwórcami informacji umieszczanych na FB projektu (weryfikacja przez Koordynatora projektu

Zwieńczeniem cyklu
zajęć będzie udział w 2 spacerach po Włocławku
oraz przedstawienie swoich prac podczas pikniku fotograficznego dla mieszkańców – zajęcia arteterapia
– zajęcia arteterapia – 15 h – celem zajęć będzie jest zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stosowana jest w pracy z osobami z trudnościami w nauce, z zaburzeniami lękowymi, depresją, uwikłanymi w rodzinne konflikty, społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne i kreatywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, nauczą się współpracy, zwiększą poczucie własnej wartości.
– zajęcia z marketingu i promocji – 12 h
Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy nauczą się kreatywności oraz umiejętności analitycznych, nauczą się planować i projektować produkty i usługi, które pozwolą im się rozwijać w zakresie rozwijania pasji fotograficznej. Nauczą się wykorzystywać zrobione przez siebie zdjęcia, projektować i przygotowywać kalendarze, kubki czy koszulki a podczas pikniku fotograficznego przedstawią efekty swojej pracy.
– zajęcia teatralne – 10 h
Ich celem będzie przygotowanie uczestników do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych a także kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy. Uczestnicy otworzą się na innych, nauczą przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy, nauczą odczytywać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów;
c) Zajęcia integracyjne
– organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miasta – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób – przedstawienie własnych prac, wykorzystania fotografii na kubkach, torbach, kalendarzach czy torbach, przeprowadzenie animacji, zabaw ruchowych, konkursów, poczęstunek.
– 2 spacery po Włocławku na obszarze rewitalizowanym, czas trwania każdego spaceru – 5 h.


Galerie zdjęć

No items found