Klub Dyskusyjny „Strona i Kadr”

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/004
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości „Vladislawia”
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Dzięki realizacji projektu 10 mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. w zakresie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych), poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie kultury, historii dziedzictwa kultury miasta, rozbudzenie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych, kształtowanie dumy i więzi emocjonalnych w stosunku do „małej ojczyzny”, pobudzenie aktywności intelektualnej i fizycznej, powstanie miejsce pn „Kawiarenka Międzypokoleniowa”- Klub Dyskusyjny w
którym uczestnicy będą mogli spędzać czas, przygotowywanie i organizacja spotkania integracyjnych ze społecznością lokalną).

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 10 osób.(10 K) w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
– grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, 20 godzin
Moduł II Strona i Kadr
16 spotkań autorskich – z różnych obszarów wiedzy humanistycznej, kulturowej i działalności twórczej czy naukowej (spotkanie m.in.: z pisarzem i dziennikarzem, filologiem, historykiem, filmoznawcą, badaczami, autorami książek).
Celem zajęć prowadzonych przez powyższych wykonawców jest poprowadzenie spotkań w konwencji dyskusyjnego klubu książki skupiającego się wokół wspólnych lektur oraz rozmów o doświadczeniu czytelniczym
Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania –
– zajęcia fotograficzne – 40h – ich celem jest zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce, a także estetyką, techniką studyjną oraz cyfrową edycją zdjęć.
– warsztaty mające na celu podniesienie wiedzy z zakresu kreatywnego pisania – 32h – przygotowanie publikacji w formie książki/broszury oraz udostępnienie na blogu; nagranie i montaż filmów oraz ich publikacje w serwisie YouTube.
– „Spacerkiem po Włocławku – śladami historii” – 5 spotkań plenerowych przeprowadzonych pod kierunkiem wykwalifikowanego przewodnika pozwoli nie tylko miło spędzić czas na powietrzu oraz w ruchu, umożliwi integrację grupy, ale też zachęci do zweryfikowania własnej wiedzy na temat historii miasta i regionu, a nawet jej poszerzenie.
Moduł III Eko-Zdrowie
1. Spotkania z lekarzami czterech specjalności: onkolog, endokrynolog, diabetyk, gastrolog – 8h – mające na celu podniesienie świadomości profilaktyki zdrowia.
2. Zajęcia z jogi – 20 h
3. Zajęcia na basenie – aerobik wodny – 20h

Moduł IV Integracyjny

– działania o charakterze środowiskowym, którego celem jest integracja uczestników ze społecznością lokalna poprzez wspólne spędzanie czasu, dzielenie się wiedza i umiejętnościami, aktywizację społeczną.
Spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób- animacje, pokazy, prezentacje,
zaplanowano poczęstunek dla uczestników spotkania m.in. napoje, przekąski, ciepły posiłek, ciast itp.


Galerie zdjęć

No items found