Zawsze aktywni – Zawsze młodzi

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2022/003
Beneficjent:
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dofinansowanie:
49980

Szczegółowy opis

Cel główny projektu: 20 mieszkańców Włocławka (18K i 2M), zagrożonych
wykluczeniem społecznym podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach
edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału
społecznego i poprawy jakości życia tych osób.
Osiągnięcie celu głównego projektu poprzez realizację działań sprzyjających włączeniu
społecznemu mieszkańców Włocławka w formie:
1. Zajęć rękodzielniczych, w tym:

  • warsztatów z szydełkowania
  • warsztatów z wyplatania makram
  • warsztatów tworzenia eko-obrazów
  • warsztatów z beadingu (koralikowania)

2. Warsztatów pokazowych, w tym:

  • warsztatów florystycznych
  • warsztatów wikliniarskich

3. Spotkań w ramach Kawiarenki Seniora:

  • spotkań tematycznych ze specjalistami z różnych dziedzin życia społecznego

4. Imprez integracyjnych w formie:

  • gry miejskiej
  • wystawy rękodzieła

Galerie zdjęć

No items found