ART – Inspiracja

Dane projektu

Numer grantu:
1/G/2022/002
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i
animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań
edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób.(12 K ) w tym osób z
niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach trzech modułów.
Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Eko-Zdrowie:

  1. Warsztaty dietetyczne
  2. Warsztaty florystyczne
  3. Eko-kosmetyka

Moduł III ABC-Kreatywności

  1. „Szyję bo lubię”
  2. Hafciarstwo ręczne
  3. Domowa dekoratornia
  4. .„Obrazy mchem malowane”
  5. „Kolorowa inspiracja”
  6. „Koralikomania”

Moduł IV Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Jesienne inspiracje”


Galerie zdjęć

No items found