Kawiarenka międzypokoleniowa – rozwój osobisty w duchu różnorodności

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/013
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Dofinansowanie:
50000
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

W ramach projektu zrealizowany zostanie program aktywizacji niepełnosprawnych
seniorów z oparty o mechanizm współpracy w środowisku lokalnym oraz aktywność
własną uczestników.

Celem projektu będzie poznanie samego siebie oraz szeroko rozumianej kultury, rozwijanie pasji i zainteresowań, aktywne spędzanie wolnego czasu i integracja uczestników oraz zadbanie o zdrowie psychiczne i rozwój osobisty poprzez trening umysłu.
Działania realizowane w trakcie projektu:
1. Zajęcia indywidualne z psychologiem – 24 h
2. Warsztaty grupowe z psychologiem – 16 h
3. Kawiarnia – spotkanie ze specjalistami z zakresu kultury i sztuki: publicysta/pisarz (3 spotkania), artysta lokalny, (3 spotkania), laboratorium przypadku (3 spotkania) i spotkania z żywą książką (3 spotkania)) – w formie wykładów z elementami dyskusji – 48 h
4. Warsztaty
a) Warsztaty filmowe z elementami dyskusji – 12 h
b) Spotkania klubu książki wraz z promowaniem idei Bookcrossing’u – 12 h
c) Klub gimnastyki umysłu (brydż, planszówki) – 12 h
d) Warsztaty historyczne – 12 h
5. Inicjatywa społeczna – Spotkanie Bożonarodzeniowe oraz promowanie idei „Uwolnionych książek
MIĘDZYPOKOLENIOWA KAWIARENKA:
– spotkania tematyczne osób starszych i nie tylko z zakresu sztuki, kultury i historii w duchu różnorodności). Celem będzie szeroko rozumiana edukacja z zakresu kultury, sztuki i rozwoju osobistego ale przede wszystkim integracja uczestników ze społecznością lokalną i przeciwdziałanie dyskryminacji a także aktywizacja uczestników w działalność na rzecz innych osób.
INICJATYWA SPOŁECZNA – spotkanie bożonarodzeniowe, a także inicjatywa „Uwalniania
książki”. Również dzięki zapraszaniu na spotkania w Kawiarence międzypokoleniowej mieszkańców miasta uczestnicy otworzą się na szerszą grupę społeczną i zintegrują z mieszkańcami miasta.

Rozszerzeniem przeprowadzonych spotkań z klubu książki i warsztatów będzie utworzenie punktu rozwijania idei Bookcrossing’u, czyli „uwalniania książki”. Ta idea, mająca na celu zjednoczenie miłośników czytania to niekonwencjonalna forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. Swój pomysł nazwał bookcrossingiem. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Działania te mają na celu stworzenie przez czytelników swoistej globalnej biblioteki, bez żadnych ram instytucjonalnych, opłat czy kart bibliotecznych. Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne.