Prozdrowotny i prospołeczny pilates dla mieszkańców Włocławka

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/001
Beneficjent:
FunkcjoMasaż Anna Wodrowska
Dofinansowanie:
50000
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt będzie dotyczył aktywizacji prozdrowotnej i prospołecznej mieszkańców Włocławka poprzez organizację warsztatów o charakterze prozdrowotnym i komunikacyjnym, tj. medyczne, psychologiczne, mediacyjne, dźwiękoterapeutyczne, indywidualne sesje Pilates oraz indywidualne sesje masażu KOBIDO UP. Będzie skierowany do osób z co najmniej lekkim stopniem niepełnosprawności (wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem) lub osób z ich otoczenia, w tym 8 osób zagrożonych wykluczeniem i 4 osoby z otoczenia.

Projekt przyczyni się do budzenia świadomości i promowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, ich praw i możliwości wkładu w życie społeczne (inicjatywa społeczna), zwiększy dostępność osobom niepełnosprawnym do edukacji i rekreacji Projektem zarządzać będzie koordynator projektu z wykształceniem medycznym. Ilość godzin przewidziana w ramach projektu to 326 godzin (warsztaty i praca indywidualna) oraz w ramach zarządzania co najmniej 265h. Zajęcia pilatesu będą prowadzone w ramach indywidualnych lekcji pilates, by skoncentrować się na indywidualnych problemach oraz zachować bezpieczeństwo w razie zaostrzeń pandemicznych. Rodzaj, formy i rozmiar pomocy wynikającej z przedmiotowego projektu będzie stymulować osobę niepełnosprawną do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizacji społecznej.


Galerie zdjęć

No items found