W poszukiwaniu nowych pasji

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/016
Beneficjent:
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ
Dofinansowanie:
46950

Szczegółowy opis

Dzięki realizacji projektu 12 mieszkańców Włocławek otrzyma kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej (m.in. warsztatów pedagogicznych, poprzez prowadzenie
działań edukacyjnych (zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności tworzenia fotografii, marketingu, arteterapii, zajęć teatralnych) oraz integracyjnych (wspólny spacer fotograficzny po Włocławku, przygotowanie wystawy).

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach działań:
a) Wsparcie pedagogiczne:
Wsparcie pedagogiczne:
– indywidualna terapia (wraz z diagnozą) – 24h
– grupowe warsztaty– 4 h.
b) Zajęcia edukacyjne – wsparcie w ramach którego uczestnicy zdobędą odpowiednią
wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej
– zajęcia edukacyjno-dziennikarskie – 20 h–dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczą się przekładać swoje myśli na język pisany. Udział w warsztatach nauczy w sposób spokojny i otwarty przedstawiać swoje racje i sprawy, przygotowania i redagowania krótkich informacji o realizowanych przez siebie działaniach. Zdobędą również umiejętność poruszania się w rzeczywistości cyfrowej oraz poznawania negatywnych zjawisk a także przeciwdziałania im (fake news, nękanie internetowe itp.). Uczestnicy będą współtwórcami informacji umieszczanych na FB projektu (weryfikacja przez Koordynatora projektu);

 1. b) Zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania –
  – zajęcia fotograficzne – 12 h – celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ogólną wiedzą na tematy fotograficzne i jej zastosowaniem w praktyce, a także estetyką, techniką studyjną oraz cyfrową edycją zdjęć. Uczestnicy w zależności od swoich potrzeb, zainteresowań i umiejętności będą mogli omówić przyniesione przez siebie fotografie, poznają wybrane zagadnienia z historii i estetyki fotografii.
  Dzięki uczestnictwu w zajęciach pogłębi się zainteresowanie uczestników potrzebą wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, rozwijania wrażliwości na piękno, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Połączenie technik fotografowania, znajomości sprzętu z obróbką cyfrową wpłynie na całościowe postrzeganie przez uczestników aspektów technicznych występujących w ich otoczeniu. Zajęcia będą miały wpływ na poszerzenie wiadomości z ekologii, fizyki, informatyki, techniki, estetyki, kultury, tradycji regionalnych. Uczestnicy będą mogli zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto będą mogli atrakcyjnie spędzać czas wolny. W celu realizacji zajęć zostaną zakupione profesjonalny aparat fotograficzny z obiektywami i torbami, statyw. Uczestnicy będą mogli wykonywać zdjęcia również aparatami w smarfonach i telefonach komórkowych. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie udział w 2 spacerach po Włocławku oraz przedstawienie swoich prac podczas pikniku fotograficznego dla mieszkańców
  – zajęcia arteterapia – 12 h – celem zajęć będzie jest zachowanie zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Stosowana jest w pracy z osobami z trudnościami w nauce, z zaburzeniami lękowymi, depresją, uwikłanymi w rodzinne konflikty, społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty. W ramach zajęć uczestnicy zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności ułatwiające aktywne i kreatywne funkcjonowanie w społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, nauczą się współpracy, zwiększą poczucie własnej wartości.
  – zajęcia z marketingu i promocji – 12 h
  Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczestnicy nauczą się kreatywności oraz umiejętności analitycznych, nauczą się planować i projektować produkty i usługi, które pozwolą im się rozwijać w zakresie rozwijania pasji fotograficznej. Nauczą się wykorzystywać zrobione przez siebie zdjęcia, projektować i przygotowywać kalendarze, kubki czy koszulki a podczas pikniku fotograficznego przedstawią efekty swojej pracy.
  – zajęcia teatralne – 10 h
  Ich celem będzie przygotowanie uczestników do odbioru dzieła literackiego, plastycznego, muzycznego, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i zachęcanie do twórczej ekspresji, rozwijanie uzdolnień indywidualnych a także kształtowanie kompetencji odbiorcy sztuki i przyszłego ich twórcy. Uczestnicy otworzą się na innych, nauczą przekazywać swoje myśli i uczucia w formie dramy, nauczą odczytywać informację przekazaną gestem, mimiką, układem tanecznym, grą aktorów;
  c) Zajęcia integracyjne
  – organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców miasta – spotkanie integracyjne dla społeczności lokalnej dla 50 osób – przedstawienie własnych prac, wykorzystania fotografii na kubkach, torbach, kalendarzach czy torbach, przeprowadzenie animacji, zabaw ruchowych, konkursów, poczęstunek.
  – 2 spacery po Włocławku na obszarze rewitalizowanym, czas trwania każdego spaceru – 5 h.

Galerie zdjęć

No items found