Razem Lepiej

Dane projektu

Numer grantu:
1/G/2022/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i integracyjnych skierowanych do 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością. Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w ramach czterech modułów.

Moduł I – Psychologiczno- Społeczny
Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych

Moduł II Rozwijanie Umiejętności

  1. Warsztat pn. Tradycja a Nowoczesność na Kujawach
  2. Warsztat pn. Zioła w ludowej tradycji i współczesnej kuchni
  3. Warsztat pn. Coś dobrego i słodkiego
  4. Warsztaty krawieckie
  5. Warsztaty haftu

Moduł III Integracyjny – działania o charakterze środowiskowym – „Majówka”

Moduł IV Usługi wzajemnościowe – bank czasu


Galerie zdjęć

No items found