Szlifujemy języki, wiedzę pogłębiamy z geografią i biologią również radę damy!

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2022/004
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 2
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24 uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w dwóch formach wsparcia wsparcia. Jednej zgodnej z preferencjami i zajęciami rewalidacyjnymi:

  1. Zajęcia warsztatowe z pedagogiem – treningu umiejętności społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mających trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
  2. Cudze chwalicie, swego nie znacie! – zajęcia mające na celu pogłębienie wiedzy regionie, poznanie własnego miasta oraz walorów przyrodniczych i kulturowych, rozwijanie zainteresowań przyroda i kulturą.
  3. Zmieniaj siebie, a nie Ziemię! – zajęcia mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, wykształcenie nawyków przyjaznych dla środowiska, zwiększenie świadomości na temat recyklingu.
  4. Każdy z nas jest inny, ale wiele nas łączy! – zajęcia, których celem jest rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym.
  5. Znam język, znam kraj i jego kulturę – zajęcia, których celem jest zainteresowanie nauką j. angielskiego
  6. Na zakończenie uczestnicy wezmą udział w jednej z dwóch proponowanych: wycieczce do Balczewa lub Nocy w szkole.