Mała Akademia Emocji

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2022/003
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 2
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest założenie i funkcjonowanie klubu młodzieżowego dla 24
uczestników – 12 osób zagrożonych wykluczeniem lub uchodźców z Ukrainy i 12 osób z otoczenia.

Uczestnicy będą podzieleni na 4 grupy po 6 osób. Każda grupa będzie uczestniczyła w pięciu formach wsparcia:

  1. Laboratorium pełne odwagi czyli czuję i myślę odważnie – to rodzaj treningu umiejętności
    społecznych skierowanych do dzieci ukraińskich i polskich, mając trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
  2. Garść radości szczypta złości – zajęcia warsztatowe, których celem będzie modyfikowanie wzorców zachowań oraz wskazywanie alternatywnych, rozpoznawanie własnych emocji i ich kontroli.
  3. Słuchamy i rymujemy – naszą mowę szlifujemy! – zajęcia warsztatowe z logopedą, na których uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia procesów analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej.
  4. Zgrany team, a my w nim! – zajęcia warsztatowe, których celem jest podwyższenie samooceny i motywacji do działania, pogłębianie samoświadomości, kształtowanie umiejętności akceptowania siebie i innych.
  5. Każda z grup będzie dodatkowo uczestniczyła w czterogodzinnych warsztatach z pielęgniarką:                                                      Emocje na widelcu- wpływ jedzenia na uczucia, zachowanie i samopoczucie.
  6. Dla uczestników przewidziano również zajęcia z dogoterapii.
  7. Na zakończenie projektu uczestnicy wezmą udział w integracyjnej wycieczce do Gorenia.

Galerie zdjęć

No items found