Włocławianie działają dziś, myślą o przyszłości!

Dane projektu

Numer grantu:
5/G/2022/018
Beneficjent:
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku
Dofinansowanie:
48370
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Warsztaty są adresowane do mieszkańców miasta Włocławek zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia. Głównym celem projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z przyrodą poprzez angażowanie się w działania proekologiczne, wzrost aktywności społecznej, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poprawa jakości życia. Projekt przewiduje realizację warsztatów teoretycznych i praktycznych. Wykłady będą skupiały się na przedstawieniu sfery przyrodniczej tj. przygotowania przyrody do zimy; jak zimują rośliny; sposoby zwierząt na przetrwanie zimy; ptaki zimą; jak mądrze dokarmiać ptaki; bioróżnorodność. Część praktyczna będzie związana z częścią teoretyczną i przewiduje m.in: tworzenie karmników dla ptaków; tworzenie sylwetek ptaków z filcu; budowanie domków dla ptaków i budek lęgowych; wykonywanie lasu w słoiku. Przewidziane są również wizyty studyjne do miejsc o charakterze ekologicznym, tj. Nadleśnictwo Włocławek, trasa Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a także indywidualne pakiety fizjoterapeutyczne dla uczestników. Karmniki, które będą budowane podczas warsztatów mają stanowić element krajobrazu Parku H. Sienkiewicza we Włocławku jednocześnie przyczyniając się do ich aktywnej ochrony oraz wykształcenia odpowiedzialności przyrodniczej.
W ramach realizacji projektu zaplanowano:

– warsztaty grupowe z przyrodnikiem

– warsztaty grupowe z fizjoterapeutą

– Wizyty studyjne

– Inicjatywa społeczna

Łącznie przeprowadzonych zostanie 8 grupowych warsztatów przyrodniczych, 2 grupowe warsztaty z fizjoterapeutą, 2 wizyty studyjne oraz 1 warsztat podsumowujący – inicjatywa. Każdy z uczestników (15 os.) będzie miał indywidualne spotkanie z psychologiem – na rozpoczęcie oraz zakończenie projektu. Ponadto niezależnie od terminów warsztatów grupowych każda osoba będzie mogła skorzystać z indywidualnych pakietów zabiegów fizjoterapeutycznych (terminy do ustalenia indywidualnie z fizjoterapeutą).
Ostatnie spotkanie – inicjatywa społeczna, będzie miało charakter warsztatu podsumowującego. W spotkaniu wezmą udział wszyscy uczestnicy, trenerzy, koordynator, wolontariusze oraz zostaną zaproszeni mieszkańcy miasta Włocławek. W tym dniu odbędzie się prezentacja i podsumowanie projektu, prezentacja zdjęć, konkursy ekologiczne. Uczestnicy będą mogli opowiedzieć o swoich odczuciach związanych z projektem, wykazać się nowo zdobytą wiedzą, zachęcić mieszkańców do angażowania się w przyszłe projekty społeczne.


Galerie zdjęć

No items found