Zintegrowani – sukces z SP 23

Dane projektu

Numer grantu:
3/G/2022/002
Beneficjent:
Szkoła Podstawowa nr 23
Dofinansowanie:
50000

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 6 osób wykluczonych
społecznie i 6 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie rozwijanie umiejętności społecznych, motywujących do pracy na rzecz innych oraz kształtujących postawy prospołeczne i prozdrowotne.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach:

  • Integracji
  • Zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i przygotowywania zbilansowanych posiłków
  • Ćwiczeń ogólnorozwojowych, relaksacyjnych z jogą dla dzieci
  • Turystyki miejskiej i aktywnego spędzania czasu w mieście (gra i spacer po terenie rewitalizowanym, wyjście do Muzeum we Włocławku, wyjście do kina, wyjście do Kawiarenki Obywatelskiej)
  • Doświadczania zdobytej wiedzy teoretycznej
  • Gier i zabaw grupowych (stolikowych i na świeżym powietrzu)
  • Arteterapii i rozwijania kreatywności w twórczości
  • Edukacji regionalnej -odwiedzą BCK Wahadło -wystawę interaktywną o historii i kulturze regionu

Galerie zdjęć

No items found