JESTEM

Dane projektu

Numer grantu:
2/G/2022/005
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
49520

Szczegółowy opis

Głównym celem projektu jest wspieranie 12 osób w wieku młodzieńczym (6K i 6M), którzy ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęci zostaną wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do ich  potrzeb oraz przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia
biedy i niekorzystnych postaw społecznych, wzrostu integracji społecznej oraz poprawy
dostępu do rynku pracy i aktywnego włączenia społecznego. Główne działania podjęte w
ramach proj. to:

 • zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia i dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań – opiekun grupy,
 • wspieranie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężaniu trudności szkolnych – nauczyciel,
 • bezpieczne zachowania pro zdrowotne – pielęgniarka/położna,
 • jak dbać i pielęgnować ciało- wizażystka,
 • jak zbudować wizerunek- trener wizerunku,
 • warsztaty kulinarne – dietetyk,
 • zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego bez używek – terap. uzależnień,
 • warsztaty antydyskryminacyjne i równościowe, wzmocnienie poczucia własnej wartości -psycholog
 • warsztaty samodzielnego poruszania się w instytucjach użyteczności publicznej – pracownik socjalny,
 • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych – doradca zawodowy,
 • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem – działania środowiskowe.

Galerie zdjęć

No items found