Lista realizowanych projektów naboru 2/G/2022

Poniżej lista projektów realizowanych:

Numer grantu:
1/G/2022/002
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych skierowanych do 12 osób.(12 K ) w tym osób z niepełnosp …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/001
Beneficjent:
Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku Vladislawia
Dofinansowanie:
50000 zł
O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności i animacji społecznej, wzrostu aktywności społecznej poprzez świadczenie usług wzajemnościowych w postaci m.in. banku czasu, prowadzenie działań podnoszących wiedzę i …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/003
Beneficjent:
Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dofinansowanie:
49980 zł
O projekcie:

Cel główny projektu: 20 mieszkańców Włocławka (18K i 2M), zagrożonych wykluczeniem społecznym podniesienie swoją aktywność społeczną poprzez udziału w zajęciach edukacyjnych, aktywizujących i integrujących przyczyniających się do wzmocnienia potencjału …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/005
Beneficjent:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Dofinansowanie:
49520 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest wspieranie 12 osób w wieku młodzieńczym (6K i 6M), którzy ze względu na szczególne potrzeby i specyfikę wieku objęci zostaną wieloaspektowym wsparciem dostosowanym do ich  potrzeb oraz przyczyni się do zahamowania zjawiska u …

Szczegóły
Numer grantu:
2/G/2022/006
Beneficjent:
Fundacja NOVUM
Dofinansowanie:
42298 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej 10 osób wykluczonych społecznie i 10 osób z otoczenia osób wykluczonych społecznie. Celem przeprowadzanych zajęć będzie podniesienie kompetencji rodzicielskich a w konsekwencji budowanie zd …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2022/008
Beneficjent:
Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska
Dofinansowanie:
47200 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez …

Szczegóły
Więcej o projekcie:
Numer grantu:
2/G/2022/009
Beneficjent:
Pracownia Psychologiczna MORALE Marta Gawrońska
Dofinansowanie:
47200 zł
O projekcie:

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławek, w tym 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym (4K i 4M) oraz 4 osoby z otoczenia tych osób (2K i 2K) poprzez …

Szczegóły
Więcej o projekcie: