Uśmiechy pasji SP 23

Dane projektu

Numer grantu:
4/G/2021/002
Beneficjent:
Gmina Miasto Włocławek/ Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku
Dofinansowanie:
50.000,00
Więcej o projekcie:

Szczegółowy opis

Projekt skierowany dla 25 uczniów (12K+13M) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem, którzy w projekcie utworzą Klub Młodzieżowy. W projekcie przewiduje się realizację zajęć w formie 5 bloków tematycznych, a w każdym 2rodzaje zajęć, w formie zajęć pozalekcyjnych. Tematyka bloków została dobrana do potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dzieci oraz zainteresowań.

Bloki:
1.Turystyczno -Ogrodniczy: zajęcia z turystyki i ogrodnicze zakończone przygotowaniem miniogrodu,

2.Kreatywno -Ekologiczny: zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze z wykorzystaniem materiałów z recyclingu.

3.Taneczno -Sportowy: zajęcia taneczne rozwijające sprawność ruchową oraz zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

4.Techniczno -Informatyczny: zajęcia przygotowujące uczniów do drobnych napraw domowych i zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LegoMindstormsEV.

5.Dziennikarsko -Fotograficzny: zajęcia z tworzenia tekstów literackich, not dziennikarskich i felietonów oraz zajęcia fotograficzne -będą prowadzili Padlet promujący projekt. Wszyscy wezmą udział w wycieczce po rewitalizowanej części miasta, a na koniec wspólnie spędzą czas w sali zabaw. Każdy uczestnik zostanie objęty wsparciem psychologa -2 godzina na ucznia. Spośród uczniów zostanie wybrana 10 (podczas spotkania z psychologiem), która zrealizuje 20 godzin Doskonalenia umiejętności społecznych (2 grupy po 5osób).


Galerie zdjęć

No items found